logo de Quantotec

PRODUCTES - EMPRESA - CONTACTE - NOTÍCIES - OFERTES

INSTRUMENTS DE LABORATORI, QUALITAT I CONTROL

Productes / Color i brillantor / Espectrofotòmetres - NOUS PREUS I OFERTES ESPECIALS - Contacteu ara!

ESPECTROFOTÒMETRES - ESPECTROCOLORÍMETRES

Espectrofotòmetres YS3010, YS3020, YS3060

Espectro YS3010Els espectrofotòmetres 3nh de la sèrie YS30 són instruments portàtils per la mesura del color. Equips d'última generació, ofereixen les dades de color i les seues diferències en pintures, plàstics, aliments, tèxtils, tintes o ceràmica, amb diferents codis i condicions seleccionables per l'usuari. Utilitzen llum difusa (esfera integradora amb geometria d/8) amb component especular SCI/SCE simultània o seleccionable, sota 18 il·luminants diferents i amb àrea de medició 8mm o altres.

Així mateix permeten descarregar dades a l'ordinador per crear arxius, confeccionar informes, obtenir índexs especiales o exportar dades a Excel®. Tenen memòria per 1000 colors patró i 20000 mostres i cada lectura pot obtenir-se per medició simple o multilectura. Tot això pel preu més competitiu del mercat.

Les característiques pricipals són:

-Espectrofotòmetre per la mesura del color
-Rang espectral: 400 a 700 nm (cada 10 nm)
-Geometria de medició: d/8 (esfera integradora) SCI/SCE (component especular inclosa/exclosa)
-Àrea de medició (diàmetre): 8mm o altres (segons model)
-18 il·luminants: D65, D50, A, C, F2 (CWF), F11 (TL84), ...
-Observadors: 2º i 10º
-Codis de color: CIE L*a*b*, L*C*h, XYZ, CIE Luv, HunterLAB, S-RGB
-Diferències de color: ΔE*ab, ΔE*uv, ΔE*94, ΔE*CMC(2:1), ΔE*CMC(1:1), ΔE*00, ΔE(Hunter)
-Índexs de Metameria, Blancor, Grogor, Opacitat, Poder Colorant
-Memòria de patrons (800) i mostres (20.000)
-Alimentació per adaptador de xarxa o bateria interna
-Maleta de transport
-Sistema multilectura i connexió a ordinador (cable inclòs, descàrrega gratuïta del software)

Opcionalment amb certificat de calibratge ENAC.

Models:

- YS3010 : àrea 8mm (diàmetre), repetibilitat ≤0,05

- YS3020 : àrea (a triar): 8mm, 4mm o 1*3mm; repetibilitat ≤0,04

- YS3060 : àrees: 8mm i 4mm; UV inclòs/exclòs; repetibilitat ≤0,03

Espectrofotòmetres TS7036, TS7030

Espectro TS7030Els nous espectrofotòmetres portàtils TS7030 i TS7036 de 3nh per la mesura del color permeten mesurar el color i les seues diferències en pintures, recobriments, plàstics, aliments, tèxtils, tintes o ceràmica. Utilitzen llum difusa (esfera integradora, geometria d/8) amb component especular SCI/SCE simultània o seleccionable, 9 o 18 il·luminants diferents, árees amb diàmetre 8mm o altres.

Permeten la descàrrega de dades a l'ordinador per a l'arxiu, l'obtenció d'informes, índexs especiales o exportació a Excel®. La seua memòria és de 1000 colors patró i 20.000 mostres, amb medició simple o multilectura.

Les característiques principals són:

-Espectrofotòmetre per mesurar color
-Rang espectral: 400 a 700 nm (cada 10 nm)
-Geometria de medició: d/8 (esfera integradora) SCI/SCE (component especular inclosa/exclosa)
-Àrea de medició (diàmetre): 8mm o altres (segons model)
-Il·luminants: D65, D50, A, C, F2 (CWF), F11 (TL84) i altres
-Observadors: 2º i 10º
-Codis de color: CIE L*a*b*, L*C*h, XYZ, Yxy, βxy, Munsell(C/2), s-RGB
-Diferències de color: ΔE*ab, ΔE*94, ΔE*CMC(2:1), ΔE*CMC(1:1), ΔE*00, DINΔE99
-Índexs de Metameria, Blancor, Grogor, Opacitat, Poder Colorant
-Memòria de patrons (800) i mostres (20.000)
-Alimentació per adaptador de xarxa o bateria interna
-Sistema multilectura i connexió a ordinador (cable inclòs, descàrrega gratuïta del software)

Opcionalment amb certificat de calibratge ENAC.

Models:

- TS7030 : àrea 8mm (diàmetre), repetibilitat ≤0,06

- TS7036 : àrees 8 i 4mm (diàmetre), codis i il·luminants addicionals, repetibilitat ≤0,05

Espectrocolorímetres TS7020, TS7010

Espectro TS7020 Els espectrocolorímetres TS7010 i TS7020 de 3nh són similars als models de la sèrie TS70 anteriors però permeten un accés limitat a les dades espectrals i altres caraterístiques simplificades:

-Espectrocolorímetres per mesurar color
-Rang espectral: 400 a 700 nm (cada 10 nm), reflectància en 1 o 3 longituds d'ona (segons model)
-Geometria de medició: d/8 (esfera integradora) SCI (component especular inclosa)
-Àrea de medició (diàmetre): 8mm
-Il·luminants: D65, A, F2 (CWF)
-Observador: 10º
-Codis de color: CIE L*a*b*, L*C*h, XYZ, Yxy
-Diferències de color: ΔE*ab,ΔE*00
-Memòria de patrons (500) i mostres (10.000)
-Alimentació per adaptador de xarxa o bateria interna
-Sistema multilectura, connexió a ordinador i software segons model

Modelos:

- TS7010 : repetibilitat ≤0,1 - una longitud d'ona, resolució 0,1, sense exida de dades

- TS7020 : repetibilitat ≤0,08 - 3 longituds d'ona, cable i software per connexió a ordinador

Espectrofotòmetres TS7708, TS7700, TS7600

Espectro TS770 La sèrie TS70 de 3nh és la que ofereix les prestacions més altes en espectrofotòmetres portàtils per a mesurar el color i les seues diferències. Té un disseny innovador i màxima precisió, amb geometria d/8 (llum difusa, esfera integradora), component especular SCI/SCE simultània o seleccionable, selecció d'il·luminants i observador i 1, 2 o 3 àrees de medició (segons model). Les aplicacions són les mateixes que les dels models anteriors.

El sofware de descàrrega gratuïta permet la transferència i arxiu de dades, l'obtenció d'informes i la selecció d' índexs especials. Memoritza fins a 1000 patrons i 20.000 mostres, amb medició simple o multilectura.

Les característiques principals són:

-Espectrofotòmetre per mesurar color
-Rang espectral: 400 a 700 nm (cada 10 nm)
-Geometria de medició: d/8 (esfera integradora) SCI/SCE (component especular inclosa/exclosa)
-UV inc./exc. (segons models)
-Àrea de medició (diàmetre): 8mm o altres (segons model)
-Il·luminants: D65, A, C, D50, F2(CWF), F7(DLF), F10(TPL5), F11(TL84), F12(TL83/U30) i altres (fins a 18 segons model)
-Observadors: 2º i 10º
-Codis de color: CIE L*a*b*, L*C*h, XYZ, Yxy, LUV, βxy, Munsell(C/2), s-RGB
-Diferències de color: ΔE*ab, ΔE*94, ΔE*CMC(2:1), ΔE*CMC(1:1), ΔE*uv, ΔE*00
-Índexs Metameria, Blancor, Grogor, Opacitat, Poder Colorant
-Memòria de patrons (800) i mostres (20.000)
-Alimentació per adaptador de xarxa bateria interna
-Sistema multilectura i connexió a ordinador (software gratuït i cables inclosos)

Opcionalment amb certificat de calibratge ENAC.

Models:

- TS7708: àrees 8, 4 i 1*3mm (diàmetre), UV inc/exc., HunterLab, DIN Lab99, repetibilitat ≤0,03

- TS7700: àrees 8 i 4mm (diàmetre), UV inc/exc., HunterLab, DIN Lab99, repetibilitat ≤0,02

- TS7600: àrea 8 o 4mm (diàmetre), UV exc., repetibilitat ≤0,04