logo de Quantotec

PRODUCTES - EMPRESA - CONTACTE - NOTÍCIES - OFERTES

INSTRUMENTS DE LABORATORI, QUALITAT I CONTROL

Productes / Color i brillantor

INSTRUMENTS DE CONTROL DE COLOR I BRILLANTOR

Cabina de luces» Cabines de llums i lluminàries per la indústria

BrillometrosBrillantòmetres econòmics de 60° i multi-angle 20 / 60 / 85°

Visor de Constancia de Color» Colorímetres econòmics

Visor de Constancia de Color» Espectrofotòmetres i espectrocolorímetres

Visor para impresos» Sistemes de visió de llum dia D5000 per arts gràfiques

Colorimetría» Color i llum: notes de colorimetria