logo de Quantotec

PRODUCTES - EMPRESA - CONTACTE - NOTÍCIES - OFERTES

INSTRUMENTS DE LABORATORI, QUALITAT I CONTROL

Productes / Instruments i assaigs / Pintura i recobriments

INSTRUMENTS PER PINTURA I RECOBRIMIENTS

Cartulinas de Contraste» Aplicadors i cartolines d'aplicació i contrast

» Brillantòmetres econòmics de 60° i multi-angle

» Cabines de llums

Cabina de luces» Colorímetres

» Temps d'assecat

» Espectrofotòmetres color

» Viscosímetres rotacionals i copes