logo de Quantotec

PRODUCTES - EMPRESA - CONTACTE - NOTÍCIES - OFERTES

INSTRUMENTS DE LABORATORI, QUALITAT I CONTROL

Productes / Temperatura i humitat

CONTROL I ASSAIGS DE TEMPERATURA I HUMITAT

Plumillas y diagramasCartes, gràfiques, diagrames, retoladors per enregistradors

» Cons piromètrics de fusió Orton

» Estufes i equips de temperatura per laboratoris

Psicròmetres

Termómetros digitales» Enregistradors data-logger (PDF)

Termòmetres digitals i higròmetres

Termògrafs i termohigrògrafs