logo de Quantotec

PRODUCTES - EMPRESA - CONTACTE - NOTÍCIES - OFERTES

INSTRUMENTS DE LABORATORI, QUALITAT I CONTROL

Productes / Instruments i assaigs / Seguretat i Higiene

EQUIPS DE SEGURETAT I HIGIENE

Armaris de seguretat

Armario de seguridadArmaris pel correcte emmagatzenament de productes perillosos als llocs de treball d'acord amb les condicions comprovades UNE-EN 14470-1 Tipus-30 i Tipus-90 i de conformitat amb GS i CE.
La seguretat i el confort estan augmentades pel fàcil sistema d'apertura de portes. La flexibilitat en la configuració del seu interior ofereix una perfecta adaptació als productes i envasos.
Tots els armaris estan construïts amb matèries primeres de primera qualitat, una mà d'obra experta i un sistema de control de qualitat d'acord amb ISO9001.
Disposem des de l'armari xicotet fins al de gran capacitat per productes químics perillosos, inflamables, no inflamables, corrosius i fitosanitaris.
També disposem d'una gran varietat de cubets col·lectors per l'emmagatzenament segur i d'acord amb la normativa de tot tipus de líquids perillosos pels aqüífers. No aptes per emmagatzemar líquids inflamables.

Altres equips de Seguretat i higiene:

- Dutxes, aixetes i renta-ulls d'emergència
- Ulleres de Seguretat
- Guants de tot tipus de materials
- Màscares
- Luxòmetres
- Sonòmetres